ISSN 1300 - 1973

Amaç & Kapsam

Amaç & Kapsam

GEMİ ve DENİZ TEKNOLOJİSİ dergisi, TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI’nın 3 ayda bir yayınlanan, üyelerinin meslekle ilgili bilgilerini geliştirmeyi, ulusal ve uluslararası platformda gemi ve deniz teknolojisi alanında katkılarda bulunmayı, özellikle sektörün ülke çıkarları yönünde gelişmesini ve teknolojik yeniliklerin duyurulmasını amaçlayan uluslararası hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi yerel ve uluslararası yayın ilkeleri ve mevzuata uyar. GEMİ ve DENİZ TEKNOLOJİSİ dergisine gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 3 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme süreci JournalAgent web tabanlı canlı iletişim sistemi tarafından yönetilerek standart bir “Kapalı İnceleme” süreci izlenmekte, böylece hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar Baş Editör veya Baş Editör Yardımcıları tarafından hakem ve varsa Alan Editörü görüşlerine bağlı olarak verilmektedir. GEMİ ve DENİZ TEKNOLOJİSİ dergisinde yayınlanan yazılardaki görüş ve düşünceler ve bunlara ilişkin yasal sorumluluk yazarlara aittir. Bu konuda GEMİ ve DENİZ TEKNOLOJİSİ dergisi herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar ve fotoğraflar, yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez. GEMİ ve DENİZ TEKNOLOJİSİ’nde yayınlanan yazılardan kaynak belirtmek koşulu ile tam ya da özet alıntı yapılabilir.

MAKALELERİN BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisine gönderilen tüm araştırma makaleleri en az 3 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme süreci JournalAgent web tabanlı canlı iletişim sistemi tarafından yönetilerek “Kapalı İnceleme” gerçekleştirilmekte ve hem yazarlar hem de hakemlerin birbirlerinin bilgilerine ulaşmaları engellenmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda makale ile ilgili son karar Baş Editör veya Baş Editör Yardımcıları tarafından hakem ve varsa Alan Editörü görüşlerine bağlı olarak verilmektedir.

MEVCUT YAYIM PLANI

Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Bu sayılara ek olarak Yayın Kurulu’nun kararı ile belirlenen özel sayılar yayımlanabilmektedir.

MAKALE YAZIM KURALLARI

Yazım kurallarını indirebilirsiniz.

Hızlı Arama