ISSN 1300 - 1973
En Çok İndirilen Makaleler - Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Gemi manevra performans tahminleri için genel bir değerlendirme 2
A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 2
Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal
2017; 23 - 210 | Sayfalar 76 - 105

2.
Gemi inşaatı sektöründe 5x5 analiz matrisi ve Fine-Kinney yöntemlerinin uygulamalı bir karşılaştırması
Gemi inşaatı sektöründe 5x5 analiz matrisi ve Fine-Kinney yöntemlerinin uygulamalı bir karşılaştırması
Doğancan Okumuş, Barış Barlas
2016; 22 - 0 204-205 | Sayfalar 95 - 106

3.
Türk Bayraklı Gemilerin Karıştığı Deniz Kazaları ve Denizcilere Etkilerine İlişkin Bir Analiz
An Analysis of Marine Casualties of Turkish Flagged Ships and Effects on Seamen
Fatih Yılmaz, Mustafa Necmi İlhan
2018; 24 - 211 | Sayfalar 78 - 93

4.
Yenilenebilir enerji kaynakları ve alternatif sevk sistemlerinin yatlarda uygulanması
Renewable energy sources and application of alternative propulsion systems to the yachts
Abdi Kükner, Candan Kaplan
2016; 22 - 0 204-205 | Sayfalar 73 - 88

5.
Boru İçi Akışlarda Basınç Kaybının Sayısal Hesabı
Numerical Analysis of Pressure Loss in Pipe Flow
Sinan Aracı, Ömer Kemal Kınacı
2018; 24 - 211 | Sayfalar 39 - 59

6.
Gemi manevra performans tahminleri için genel bir değerlendirme - 1
A review on prediction of ship manoeuvring performance, part 1
Ömer Faruk Sukas, Ömer Kemal Kınacı, Şakir Bal
2017; 23 - 210 | Sayfalar 37 - 75

7.
Buhar Devreleri Boru Tasarımı ve Boru Gerilme Analizi
Steam Systems Pipe Design and Pipe Stress Analysis
Ahmet Dursun Çetin, İsmail Bayer
2018; 24 - 211 | Sayfalar 5 - 19

8.
Marmara Denizinde Ro-Ro Taşımacılığı Birim Maliyetlerinin İncelenmesi: Ambarlı – Bandırma Hattı Örneği
Investigation of Unit Costs of Ro-Ro Transportation in the Sea of Marmara: Ambarlı – Bandırma Route Line
Cenker Çoban, Eda Turan
2018; 24 - 211 | Sayfalar 60 - 77

9.
Modelling the effect of intake valve closing timing on exhaust thermal management of a turbocharged and intercooled diesel engine
Hasan Üstün Başaran, Osman Azmi Özsoysal
2016; 22 - 206 | Sayfalar 3 - 17

10.
Application of Key Performance Indicators (KPI) to the Selection of Ballast Water Treatment Systems
Gülçin Vural, Fatma Yonsel
2017; 23 - 208 | Sayfalar 5 - 30

11.
Girdap kaynaklı titreşimler
Ömer Kemal Kınacı
2016; 22 - 206 | Sayfalar 51 - 65

DERLEME
12.
Gemi Hız Optimizasyonunun Fayda-Maliyet İlişkisi Üzerindeki Etkileri Hakkında Değerlendirme
Evaluation of the Effects of Ship Speed Optimization on the Cost-Benefit Relationship
Olcay Sert, Levent Bilgili
2019; 25 - 215 | Sayfalar 57 - 64

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
13.
Gemilerde Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve İş Kazalarının Analizi
Confined Spaces in Ships and Analysis of Occupational Accidents
Adem Viran, Barış Barlas
2018; 24 - 214 | Sayfalar 19 - 36

14.
Gemi Teknolojisinde Alternatif Enerji Sistemlerinin Kullanım Potansiyelinin İncelenmesi
An Examination of the Potential Usage of Alternative Energy Systems in Ship Technology
Kenan Yiğit
2018; 24 - 214 | Sayfalar 5 - 18

15.
An Adjoint Numerical / Empirical Approach to Predict the Total Resistance of Ships
Hülya Sukas, Muhittin Kantaroğlu, Ömer Kemal Kınacı
2017; 23 - 208 | Sayfalar 31 - 44

16.
Simulink kullanarak kontrol amaçlı türboşarjlı dizel motor simülatör tasarımı
Design of a turbocharged diesel engine simulator using Simulink
Şafak Cemal Karakaş, Oğuz Salim Söğüt, Can Özsoy
2016; 22 - 0 204-205 | Sayfalar 116 - 124

17.
Türk bayraklı gemilerde meydana gelen iş kazaları ve risk etmenlerinin analizi
Analysis of occupational accidents and risk factors occurred on Turkish flagged ships
Fatih Yılmaz, Mustafa Necmi İlhan
2017; 23 - 209 | Sayfalar 55 - 70

18.
Thermodynamic diesel engine cycle modeling and prediction of engine performance parameters
Thermodynamic diesel engine cycle modeling and prediction of engine performance parameters
Mustafa Tuti, Zehra Şahin, Orhan Durgun
2017; 23 - 207 | Sayfalar 14 - 26

19.
Numerical Investigation of the Effects of Underwater Aft Cone Angle and Length-to-Beam Ratio on Hull Efficiency
Yasemin Arıkan, Fahri Çelik
2017; 23 - 208 | Sayfalar 72 - 88

20.
Traktör Tipi Refakat Römorkörleri için Dinamik Cer Kuvveti Hesabı
Calculation of Steering and Braking Forces of Tractor Type Escort Tugs
Çağrı Aydın, Utku Cem Karabulut, Uğur Oral Ünal, Kadir Sarıöz
2017; 23 - 210 | Sayfalar 21 - 36

LookUs & Online Makale