ISSN 1300 - 1973
Performans İzlemedeki Bazı Gerçek Dışı Uygulamaların Tekrar Gözden Geçirilmesi [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2019; 25(216): 50-54

Performans İzlemedeki Bazı Gerçek Dışı Uygulamaların Tekrar Gözden Geçirilmesi

Volker Bertram
DNV GL, Hamburg, Germany

Bu makale, performans izlemede ortaya çıkan bazı varsayımlara ve iddialara eleştirel bakmaktadır: her derde deva olan bir veri frekansı; tekne bozulmasını ve pervane bozulmasını ayırma yeteneği; 4 ve daha üstü deniz durumu için düzeltme kabiliyeti. Hata analizinin eksikliği,sorgulanan güven ve iddiaların temel nedeni olarak gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Performans izleme, ISO 19030, ek direnç, rüzgâr direnci.

Some Fairy Tales in Performance Monitoring Revisited

Volker Bertram
DNV GL, Hamburg, Germany

This paper looks critically at some assumptions and allegations floating around in performance monitoring: data frequency as a cure-all; capability to separate hull degradation and propeller degradation; capability to correct for sea state 4 and above. Lack of error analyses is pointed out as a frequent root cause for questionable confidence and assertions.

Keywords: Performance monitoring, ISO 19030, added resistance, wind resistance.

Volker Bertram. Some Fairy Tales in Performance Monitoring Revisited. GMO SHIPMAR. 2019; 25(216): 50-54

Sorumlu Yazar: Volker Bertram, Türkiye
LookUs & Online Makale