ISSN 1300 - 1973
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pürüzlülük Kaynaklı İlave Gemi Direncin CFD ile Belirlenmesi [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2019; 25(216): 55-65

Pürüzlülük Kaynaklı İlave Gemi Direncin CFD ile Belirlenmesi

Anders Östman, Kourosh Koushan, Luca Savio
SINTEF Ocean, Trondheim, Norway

Pürüzlülükten kaynaklanan ek direnç CFD simülasyonları ile incelenmiştir. Tam ölçekli Reynolds sayısındaki KVLCC2 bir test durumu olarak kabul edilir. Türbülanslı sınır katmanını modellemek için bir duvar fonksiyonu formülasyonu kullanılır. Burada pürüzlülük fonksiyonu, tam ölçekli gemide olduğu gibi benzer pürüzlülükte boya ile kaplanmış çekme düz plakalarından elde edilen verilere dayanır. Çeşitli pürüzlülük yüksekliğine sahip kaplamalar için ilave direnç, 10 μm'den 60 μm'ye kadar değişen pürüzlülük yükseklikleri ile incelenmiştir. Ayrıca, sürtünme direncinin düşük maliyetli azaltılmasındaki potansiyel araştırılmıştır. Gövde sürtünmesinin yüksek olduğu belirli yerlere yüksek kalitede boya kaplama (düşük pürüzlülüğe sahip) uygulanabilirken, gövde sürtünmesinin daha az önemli olduğu diğer yerlerde daha ucuz kaplama ve uygulama prosedürleri (daha büyük yüzey pürüzlülüğü ile sonuçlanan) kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: CFD, gemi direnci, yüzey pürüzlüğü

Study on Additional Ship Resistance due to Roughness using CFD

Anders Östman, Kourosh Koushan, Luca Savio
SINTEF Ocean, Trondheim, Norway

The additional resistance due to roughness is studied by means of CFD simulations. The KVLCC2 hull at full-scale Reynolds number is considered as a test case. A wall function formulation is used to model the rough wall turbulent boundary layer, where the roughness function is based on data from towing flat plates coated with paint of similar roughness as for the full-scale vessel. The additional resistance for coatings with various roughness heights is studied, with roughness heights ranging from less than 10 μ m t o m ore than 6 0 μ m. A lso, t he potential i n l ow-cost reduction of frictional resistance is investigated. High-quality paint coating (with low roughness) can be applied at given locations where the skin friction is high, while using cheaper coating and application procedures (resulting in larger surface roughness) at other locations where skin friction is of less importance.

Keywords: CFD, ship resistance, surface roughness

Anders Östman, Kourosh Koushan, Luca Savio. Study on Additional Ship Resistance due to Roughness using CFD. GMO SHIPMAR. 2019; 25(216): 55-65

Sorumlu Yazar: Anders Östman, Türkiye
LookUs & Online Makale