ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Impact Analysis of Semisubmersible Pontoon - Pile [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 54-66

Impact Analysis of Semisubmersible Pontoon - Pile

Özgür Özgüç
Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Offshore units are known as complex facilities that can lead to serious impacts and losses, such as human lives, environmental disasters and the complete loss of the structure. In addition, since the cost associated to their construction and maintenance is very high, it is important to keep them fully operational throughout their whole service life. In this study, an impact analysis is performed that the loads arising when a vertical pile strikes against the side of a semisubmersible pontoon structure. Two cases are being investigated, such as one plane impact case with the vertical pile parallel to the pontoon side and one tilted platform case with a small angle between the vertical pile and the pontoon side. The results and insights developed from the present work are summarized.

Keywords: Vertical pile, semi-submersible platform, impact analysis, damaged structure.

Açık Deniz Yarı Batık Yapılarının Çarpışma Analizi

Özgür Özgüç
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Açık deniz yapı birimleri, insan yaşamı, çevresel felaketler ve yapının tamamen kaybı gibi ciddi etkilere ve kayıplara yol açabilecek karmaşık tesisler olarak bilinir. Ayrıca, inşaat ve bakım masrafları çok yüksek olduğundan, tüm hizmet ömürleri boyunca tam olarak çalışır durumda tutmak önemlidir. Bu çalışmada, dikey bir kazık yarı-batık bir açık deniz yapısının yanına çarptığında ortaya çıkan yüklerin bir çarpışma analizi yapılmıştır. İki düzlem incelenmekte olup, örneğin, ponton tarafına paralel düşey kazık ve dikey kazık ile ponton kenarı arasındaki küçük bir açıya sahip bir eğimli platform kılıfı gibi bir düzlem darbe durumu. Mevcut çalışmadan elde edilen sonuçlar ve görüşler özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dikey deniz kazığı, yarı batık platformları, çarpışma analizi, yaralanmış yapı.

Özgür Özgüç. Impact Analysis of Semisubmersible Pontoon - Pile. GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 54-66

Corresponding Author: Özgür Özgüç, Türkiye
LookUs & Online Makale