ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Hull Fouling During Time Charter Service: Liability for Deficient Performance of the Ship [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(213): 66-74

Hull Fouling During Time Charter Service: Liability for Deficient Performance of the Ship

Ceren Cerit Dindar
Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Under a time charter, upon delivery commercial exploitation of a ship is placed in the hands of the charterer in exchange for payment of hire. During the agreed charter period, the charterer can send the ship to anywhere within the geographical limits of the charter. There is, therefore, nothing in principle that prevents the charterer from ordering the ship to proceed to tropical waters unless the charter contains a restriction in this regard. Such an order of the charterer is accepted as legitimate employment order and the shipowner is required to comply with it. If the shipowner refuses this order without any good reason, his conduct may constitute a repudiatory breach, so that entitles the charterer to terminate the charter. The problem is that where the ship remains in tropical waters for a long period, hull fouling mostly arises. This natural event can be defined as an accumulation of marine organism such as barnacles and weeds on the ship’s hull. It may affect performance of the ship and cause that the ship proceeds at less speed and consumes more fuel than the specified in the charter. In such a case, if the charter contains an undertaking by the shipowner that the ship proceeds at particular speed and consumes particular amount of bunker on that speed during the period of charter, it is likely the shipowner exposes the charterer’s claim for underperformance of the ship. Following these explanations, it is clear that the charterer’s order concerning the employment of the ship in tropical waters for a prolonged period is not a kind of order which the shipowner can follow without any concern. Upon the charterer’s this order, the shipowner usually confront a dilemma. On the one hand, there is an order which the law requires him to comply with it, but on the other hand his continuous undertaking as to the ship’s speed and bunker consumption under the charter. The purpose of this paper is to evaluate the limits of the shipowner’s liability for underperformance caused by hull fouling that arises as a result of complying with the charterer’s employment order. The paper also aims to analyse to what extent incorporation of BIMCO Hull Fouling Clause for Time Charterparties into the charter reduces underperformance disputes arising from hull fouling.

Keywords: Hull fouling, underperformance of the ship, the BIMCO hull fouling claus

Zaman Çarteri Esnasında Meydana Gelen Karina Kirlenmesi: Geminin Düşük Performansından Doğan Sorumluluk

Ceren Cerit Dindar
Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Zaman çarteri sözleşmesinde, teslimle birlikte donatılmış bir geminin ticari yönetimi belli bir ücret karşılığında çarterere tahsis edilmektedir. Çarterer anlaşılan çarter süresi boyunca gemiyi çarter sözleşmesinde belirtilen coğrafi sınırlar içerisindeki her yere gönderebilir. Bu yüzden, çarter sözleşmesinde bu konuda bir sınır olmadıkça, prensipte çartererin gemiyi tropikal sularda kullanmaya yönelik talimat vermesini engelleyen hiçbir şey yoktur. Çartererin bu tarz bir talimatı meşru bir talimat olarak kabul edilmektedir ve gemi sahibinin bu talimata uyması gerekmektedir. Eğer ki gemi sahibi çartererin bu talimatını haklı bir sebebi olmadan reddedecek olursa, kendisinin bu davranışı fesih hakkı veren (repudiatory) sözleşme ihlali oluşturabilecek ve böylece çarterere sözleşmeyi sonlandırma hakkı verebilecektir. Bu noktada problem şu ki gemi tropikal sularda, uzun süre kaldığı zaman, gemi karinasında kirlenme (hull fouling) çoğunlukla gündeme gelmektedir. Bu doğa olayı deniz organizmalarının geminin karinasında toplanması kümelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu durum, geminin performansını etkileyebilecek ve de geminin çarter sözleşmesinde belirtilen hızdan daha düşük bir hızla ve de belirtilen yakıt tüketiminden daha fazla bir tüketimle ilerlemesine sebep olabilecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, eğer ki çarter sözleşmesi geminin belli bir hızla ve yakıt tüketimiyle anlaşılan çarter süresi boyunca ilerleyeceğine dair gemi sahibi tarafından verilmiş bir taahhüt içeriyorsa, gemi sahibi, çartererin geminin performasının düşük olduğuna ilişkin olan iddiası ile karşılaşması muhtemeldir. Bu açıklamalar akabinde, şurası net ki çartererin geminin tropikal sularda uzun süre kullanımına ilişkin talimatı gemi sahibinin çekinmeden uyabileceği türde bir talimat değildir. Çartererin bu talimatı üzerine, gemi sahibi genellikle bir çelişkinin içerisine düşmektedir. Bir tarafta, hukukun kendisine uymayı hükmettiği çartererin talimatı söz konusu iken diğer tarafta kendisinin geminin sözleşmede belirtilen hıza ve yakıt tüketimine sözleşme boyunca uyacağına dair vermiş olduğu bir taahhüt söz konusudur. Bu makalenin amacı; gemi sahibinin, çartererin geminin kullanımına ilişkin olan talimatına uyması sonucunda ortaya çıkan karina kirlenmesinden kaynaklanan geminin düşük performansından dolayı doğacak sorumluluğunun sınırlarını araştırmaktır. Makale ayrıca ‘’BIMCO Hull Fouling for Time Charterparties’’ klozunun sözleşmeye dahil edilmesi durumunda karina kirlenmesinden kaynaklanan geminin düşük performansıyla ilgili anlaşmazlıkların ne ölçüde azalacağını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Karina kirlenmesi, geminin düşük performans göstermesi, BIMCO Hull Fouling Klozu.

Ceren Cerit Dindar. Hull Fouling During Time Charter Service: Liability for Deficient Performance of the Ship. GMO SHIPMAR. 2018; 24(213): 66-74

Corresponding Author: Ceren Cerit Dindar
LookUs & Online Makale