ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Performance Prediction of Marine Propellers By Nonlinear Bem and RANS Methods [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2019; 25(215): 78-92

Performance Prediction of Marine Propellers By Nonlinear Bem and RANS Methods

Ahmet Soydan1, Şakir Bal2
1Seft Design and Engineering, Istanbul, Turkey
2Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Blade element momentum (BEM) technique is a fast, simple and an efficient method applied to measure the performance of propeller. The traditional linear BEM method is based on the assumption that the drag has a little effect on the induced angle of attack and thus the induced angle of attack is very small at all sections along the blade. However, it is known that this approach creates inaccurate results especially on high advanced ratios. The Nonlinear BEM method avoids this inaccuracy arising from this negligence. In this paper, the open water performance of benchmark propeller DTMB 4381 has been investigated by using the nonlinear BEM and RANS methods. The results have been compared with the linear BEM method and experimental results.

Keywords: Blade Element Momentum Theory, CFD, RANS, Momentum Theory, Blade Element Theory, Ship Propeller.

Lineer Olmayan BEM ve RANS Yöntemleriyle Gemi Pervanelerinin Performans Tahmini

Ahmet Soydan1, Şakir Bal2
1Seft Dizayn ve Mühendislik, İstanbul, Türkiye
2Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Kanat elemanı momentum tekniği, bir pervanenin performans tayininde son derece hızlı, basit ve efektif bir yöntemdir. Geleneksel lineer kanat elemanı momentum yöntemi, direncin indüklenmiş hücum açısı üzerindeki etkisinin küçük olduğunu kabul eder. Dolayısıyla, kanat açıklığı boyunca indüklenmiş hücum açıları küçük kalır. Ancak bu yaklaşımözellikle, yüksek ilerleme sayılarında doğru sonuçlar vermez. Lineer olmayan kanat elemanı momentum teoris bu problem çözer. Bu çalışmada, DTMB 4381 test pervanesinin açık su performansı kanat elemanı momentum teorisi ve RANS yöntemleriyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, lineer kanat elemanları yönteminin sonuçları ve deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanat Elemanı Momentum Teorisi, CFD, RANS, Momentum Teorisi, Kanat Elemanı Teorisi, Gemi Pervanesi.

Ahmet Soydan, Şakir Bal. Performance Prediction of Marine Propellers By Nonlinear Bem and RANS Methods. GMO SHIPMAR. 2019; 25(215): 78-92

Corresponding Author: Ahmet Soydan
LookUs & Online Makale