ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Effects of the Fourth Industrial Revolution on Occupational Health and Safety in Shipbuilding [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2019; 25(215): 28-42

Effects of the Fourth Industrial Revolution on Occupational Health and Safety in Shipbuilding

Aytek Güngör1, Barış Barlas2
1STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Istanbul, Turkey
2Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Shipbuilding has a quite complex product value chain with design, procurement, construction, outfitting, painting, assembly, assessment and trials. These processes and related activities are executed in general within restricted periods adhering to specific milestones. Each year many occupational accidents and diseases are encountered at this dangerous branch of industry resulting in not only dramatic non-fatal injuries and deaths but also financial losses.
The Fourth Industrial Revolution comprises autonomous production robots also called “cyber physical systems” that are capable of making decisions utilizing Internet of Things (IoT) and big data analysis, incorporation of wide spread, fully integrated, automatic and optimized production management philosophy and realization of the Idea “Smart Factory”. This new paradigm has the potential to change the nature of shipbuildingjust like any other industrial branches and is expected to be a nexus to new solutions for neutralizing occupational risks faced during shipbuilding processes.

Keywords: Shipbuilding, Industry 4.0, Smart Factory, Occupational Health and Safety, Smart Devices

Dördüncü Sanayi Devriminin Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkileri

Aytek Güngör1, Barış Barlas2
1STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, İstanbul, Türkiye
2Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Gemi inşası; tasarım, tedarik, inşa, donatım, boya, montaj, denetim ve test süreçleri ile oldukça karmaşık ve zengin bir ürün değer zincirine sahiptir. Bu süreçler ve ilgili faaliyetler, belli zaman kısıtlarına uyacak şekilde genellikle sıkışık aralıklarda yürütülür ve tamamlanırlar. Doğası gereği ağır ve tehlike işler kapsamında sayılan bu sanayi alanında her yıl büyük maddi ve manevi kayıplara sebep olan pek çok kaza ve meslek hastalığı ile karşılaşılmaktadır.
Otonom üretim makinelerinin nesnelerin interneti ve büyük veri analizi ile kendi kararını verebildiği, geleneksel tek elden yönetilen üretim sistemi yerine tam entegre, otomatik ve optimize üretim akışını temel alan ve özünde “Akıllı Fabrika” idealinin gerçekleştirilmesi olan Dördüncü Sanayi Devrimi, diğer tüm üretim alanlarında olduğu gibi gemi inşasını pek çok yönden değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu yaklaşımın; tersane iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin azaltılmasında yeni ufuklar açacağı bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Gemi İnşası, Endüstri 4.0, Akıllı Fabrika, İş Sağlığı ve Güvenliği, Akıllı Cihazlar

Aytek Güngör, Barış Barlas. Effects of the Fourth Industrial Revolution on Occupational Health and Safety in Shipbuilding. GMO SHIPMAR. 2019; 25(215): 28-42

Corresponding Author: Aytek Güngör, Türkiye
LookUs & Online Makale