ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Global Fatigue Assessment for Deepvvater Semi-submersible [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 37-53

Global Fatigue Assessment for Deepvvater Semi-submersible

Özgür Özgüç
İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Semi-submersible off-shore rigs are widely operated in offshore oil and gas industry, especially it serves the purpose of drilling, exploration, installation and accommodation purposes. It is designed for operating in deep waters and harsh environments. Fatigue damage is known as one of the unavoidable problems for offshore steel structures. Depending on the design type; a semi-submersible hull structure consists of connections that are prone to fatigue damage. Fatigue analyses should be carried out during the design stage so that the hull structure can have an adequate fatigue life. The main objective of this study is to calculate global fatigue damage and confirm the adequacy of the deepvvater semi-submersible rig for 40 ~ 400 years life, where the structural components with respective design fatigue factors are accounted for. The results and insights derived from the present study are summarized and discussed.

Keywords: Fatigue damage, semi-submersible rig, hull structure, dynamic waves, S-N

Derin Su Yarı Batık Platformlarının Global Yorulma Analizi

Özgür Özgüç
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yarı batık açık deniz yapıları petrol ve doğal gaz sektöründe yaygın olarak kullanılır. Özellikle arama, sondaj, kurulum ve konaklama amaçlarında hizmet vermektedir. Derin ve sert sularda operasyon yapabilmek için dizayn edilirler. Yorulma, açık deniz çelik yapılar için kaçınılmaz problemlerden biri olarak bilinir. Tasarıma bağlı olarak, birçok bağlantı yapılarını içeren yarı batıklar özellikle yorulma yaralanmasına maruz kalırlar. Yorulma analizleri, tasarım aşamasında tekne yapısının yeterli bir yorulma mukavemetine sahip olması için detaylı bir şekilde yapılır. Bu çalışmanın temel amacı, derin su yarı-batık yapının yorulma hasarını hesaplamak ve yorulma ilişkili dizayn faktörleri ile birlikte yapısal bileşenleri dikkate alarak 40 ~ 400 yıl için ömür yeterliliğini teyit etmektir. Elde edilen sonuçlar özetlenip tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yorulma yaralanması, yarı batık yapıları, tekne yapısı, dinamik yükler, S-N eğrileri

Özgür Özgüç. Global Fatigue Assessment for Deepvvater Semi-submersible. GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 37-53

Corresponding Author: Özgür Özgüç, Türkiye
LookUs & Online Makale