ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Development an Experimental Method to Investigate Hydrodynamic Drag [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(213): 54-65

Development an Experimental Method to Investigate Hydrodynamic Drag

Serkan Turkmen1, Mehmet Atlar2, Irma Yeginbayeva3, Simon Benson2
1Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
2University of Strathclyde, Glasgow, UK
3Chalmers University of Technology, Gothenburg, SE

Newcastle University’s (UNEW’s) enhanced the test section of their existing flow-cell facility. New measurement section is to measure the pressure drop (and hence frictional drag) across coated surface of a standard flat test panel (of Length x Width x Thickness: 0.6m x 0.22m x 0.015m in size). The panel can be tested as cleanly coated as well as exposed to light biofilm growth. Based on pressure gradients the calculated skin friction coefficients of these surfaces were compared with the results of the measurements obtained by other well-established methods to predict the skin friction, i.e. measuring boundary layer of the same surfaces using a Laser Doppler Velocimetry (LDV) system in the UNEW’s Emerson Cavitation Tunnel (ECT), to evaluate the pressure drop methodology. This paper presents design and calibration of the flowcell to investigate skin-friction of three different surfaces coatings in a fully developed turbulent flow.

Keywords: Drag, flowcell, biofouling, roughness

Hidrodinamik Sürtünme Direncinin Araştırılmasında Kullanılacak Deneysel Bir Yöntemin Geliştirilmesi

Serkan Turkmen1, Mehmet Atlar2, Irma Yeginbayeva3, Simon Benson2
1Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
2University of Strathclyde, Glasgow, UK
3Chalmers University of Technology, Gothenburg, SE

Newcastle Üniversitesi (UNEW) hali hazırda çalışan kapalı çevrim su kanalını geliştirdi. Yeni ölçüm bölümü kaplanmış standart bir test panel yüzeyi (boy x en x kalınlık ölçüler 0.6m x 0.22m x 0.015m) boyunca basınç azalışını (dolayısıyla sürtünme direncini) ölçmeye yarar. Panel hem temiz hem de hafif yosunlanmış olarak test edilebilir. Basınç değişimine bağlı olarak, test edilen yüzeyin sürtünme direnç katsayıları hesaplandı ve sonuçlar kabul edilmiş yöntemlerle karşılaştırılarak basınç azalım yöntemi değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, su kanalının tasarımı ve kalibrasyonu sunulmuş ve kaplamış üç farklı yüzeyin sürtünme dirençleri tam gelişmiş türbülanslı akımda incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sürtünme direnci, su kanalı, biyolojik kirlilik pürüzlülüğü

Serkan Turkmen, Mehmet Atlar, Irma Yeginbayeva, Simon Benson. Development an Experimental Method to Investigate Hydrodynamic Drag. GMO SHIPMAR. 2018; 24(213): 54-65

Corresponding Author: Serkan Turkmen
LookUs & Online Makale