ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Evaluation of the Effects of Ship Speed Optimization on the Cost-Benefit Relationship [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2019; 25(215): 57-64

Evaluation of the Effects of Ship Speed Optimization on the Cost-Benefit Relationship

Olcay Sert, Levent Bilgili2
Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Bandirma Onyedi Eylul University, Bandirma – Balikesir, Turkey

The Maritime sector is a comprehensive branch of industry with its numerous fields of application and various operation processes. Because approximately 90% of world trade is via maritime trade, it plays an indispensable role on world trade network. Although the great capacity that maritime trading system can manage this high trade, the success of the system is strongly bound to some factors such as absolute punctuality, safety and cooperation of shareholders. Speed optimization, which has impacts on fuel consumption, flue gas emissions and general operation costs, is a multidimensional issue.
The speed of a ship is optimized during design stage; however, in some cases, the designed speed may not be the optimal speed due to the time constraints. Although it is well known that speed reduction is an important way to reduce CO2 emissions, this method has some constraints as well.
Speed optimization brings some uncertainties besides its remarkable benefits. Although it can be accepted as an important way to reduce emissions, it must be updated for every voyage and condition.

Keywords: Ship Speed Optimization, Fuel Consumption, Cost-Benefit Analysis.

Gemi Hız Optimizasyonunun Fayda-Maliyet İlişkisi Üzerindeki Etkileri Hakkında Değerlendirme

Olcay Sert, Levent Bilgili2
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma – Balıkesir, Türkiye

Denizcilik sektörü, sayısız uygulama alanı ve çeşitli operasyon süreçleri ile kapsamlı bir endüstri koludur. Dünya ticaretinin yaklaşık % 90'ı deniz ticaretiyle gerçekleştiğinden, dünya ticaret ağında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Her ne kadar deniz ticareti sisteminin büyük kapasiteyi elinde bulundursa da sistemin başarısı özellikle paydaşların mutlak dakikliği, güvenliği ve iş birliği gibi bazı faktörlere bağlıdır. Yakıt tüketimi, gemi egzoz emisyonları ve genel işletme maliyetleri üzerinde etkisi olan gemi optimizasyonu çok boyutlu bir konudur.
Geminin hızı tasarım aşamasında optimize edilmiştir; ancak, bazı durumlarda, tasarım hızı, zaman kısıtlamaları nedeniyle tasarım hızı en uygun hız olmayabilir. Hız azaltımının CO2 emisyonlarını azaltmanın önemli bir yolu olduğu bilinmesine rağmen, bu yöntemin de bazı kısıtlamaları vardır.
Gemi hız optimizasyonu, kayda değer faydalarının yanı sıra bazı belirsizlikler de beraberinde getirmektedir. Emisyonları azaltmanın önemli bir yolu olarak kabul edilebilse de, her yolculuk ve koşul için güncellenmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Gemi Hız Optimizasyonu, Yakıt Tüketimi, Maliyet-Fayda Analizi.

Olcay Sert, Levent Bilgili. Evaluation of the Effects of Ship Speed Optimization on the Cost-Benefit Relationship. GMO SHIPMAR. 2019; 25(215): 57-64

Corresponding Author: Levent Bilgili, Türkiye
LookUs & Online Makale