ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Confined Spaces in Ships and Analysis of Occupational Accidents [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 19-36

Confined Spaces in Ships and Analysis of Occupational Accidents

Adem Viran1, Barış Barlas2
1Directorate General of Coastal Safety, İstanbul, Turkey
2Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

In this study, it is aimed to analyze the occupational health and safety in confined spaces in shipbuilding industry. Confined spaces in new construction, repair and maintenance are summarized and the risks are analyzed. In national and international legislations, regulations related to occupational health and safety are briefly mentioned. A specific confined space accident example were analyzed by using the Formal Safety Assessment method to identify the determinants of reducing risk factors.

Keywords: Shipbuilding, confined spaces, fire, explosion, risk analysis, formal safety assessment

Gemilerde Kapalı Alanlarda Yapılan Çalışmalar ve İş Kazalarının Analizi

Adem Viran1, Barış Barlas2
1Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bu çalışmada gemi inşaatı sektöründe kapalı alanlarda yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Tersanelerde yeni inşa ya da tamir bakım çalışmalarında kapalı alanlarda yapılan faaliyetleri sıralanarak karşılaşılan riskler ve nedenleri irdelenmiştir. Ulusal ve uluslararası mevzuatta bu konu ile ilgili düzenlemelere kısaca yer verilmiştir. Kapalı alanlarda gerçekleşen kaza verileri örnek bir kaza üzerinden Biçimsel Güvenlik Değerlendirmesi yöntemi ile analiz edilerek risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik tespitler ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gemi inşaatı, kapalı çalışma alanı, yangın, patlama, risk analizi, biçimsel güvenlik değerlendirmesi.

Adem Viran, Barış Barlas. Confined Spaces in Ships and Analysis of Occupational Accidents. GMO SHIPMAR. 2018; 24(214): 19-36

Corresponding Author: Adem Viran, Türkiye
LookUs & Online Makale