ISSN 1300 - 1973

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science New Horizons in Marine Coatings [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2018; 24(213): 37-53

New Horizons in Marine Coatings

Yigit Kemal Demirel
University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom

Marine biofouling is an increasing problem from both economic and environmental points of view in terms of increased resistance, increased fuel consumption, increased GHG emissions and transportation of harmful non-indigenous species. Marine coatings are prevalently used to mitigate biofouling and smooth the surfaces of hulls. This paper aims at introducing new horizons and novel approaches in marine antifouling coatings. Firstly, marine biofouling and fouling prevention methods are briefly introduced. Afterwards, latest research in coating/fouling hydrodynamics is presented. Biomimetic approach to antifouling technology, bio-inspired antifouling strategies and the challenges in designing bio-inspired antifouling coatings are then discussed in detail. It is believed that, the on-going research in marine coatings will lead to an effective mitigation of marine biofouling while maintaining the harmony between man-made structures and marine life.

Keywords: Marine coatings, coating/fouling hydrodynamics, biomimetics.

Gemi Boyalarında Yeni Ufuklar

Yigit Kemal Demirel
University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom

Gemiler üzerindeki biyolojik yüzey kirliliği direnç artışı, yakıt tüketimi artışı, GHG emisyonlarının artışı ve zararlı canlı türlerinin taşınımı gibi hem ekonomik hem de çevresel açılardan önemi artmakta olan bir problemdir. Gemi boyaları, gemi yüzeyindeki biyolojik kirlenmeyi azaltmak ve gemi yüzeyini pürüzsüzleştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma, gemilerde kullanılan antifouling boyalar ile ilgili yeni bakış açıları ve yaklaşımları tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak gemiler üzerinde oluşan yüzey kirliliği ve bu kirlenmeyi önleme yöntemleri kısaca anlatılmaktadır. Devamında boya / yüzey kirliligi hidrodinamiği ile ilgili son araştırmalar sunulmaktadır. Sonrasında ise antifouling boya teknolojisinde biyo-benzetim (biomimetic) yaklaşımı, bio-ilham (bio-inspired) antifouling boya stratejileri ve bio-ilham antifouling boyaların dizaynında karşılaşılan zorluklar detaylı olarak tartışılmaktadır. Gemi boyaları konusunda sürdürülen araştırmaların, insan yapımı deniz yapıları ve deniz yaşamı arasındaki uyumu korurken, gemi yüzey kirliliğinin etkili bir şekilde azaltılmasına olanak sağlayacağına inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gemi boyaları, boya/yüzey kirliliği hidrodinamiği, biyo-benzetim.

Yigit Kemal Demirel. New Horizons in Marine Coatings. GMO SHIPMAR. 2018; 24(213): 37-53

Corresponding Author: Yigit Kemal Demirel
LookUs & Online Makale