ISSN 1300 - 1973
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Açık Deniz Rüzgâr Çiftliklerinin Malî Açıdan İncelenmesi [GMO SHIPMAR]
GMO SHIPMAR. 2019; 25(216): 6-16

Açık Deniz Rüzgâr Çiftliklerinin Malî Açıdan İncelenmesi

Emre Çokyaşar, Serdar Beji
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yaklaşık son on yıldır yaygınlığı artan açık deniz rüzgâr çiftliklerinin genel bir tanıtımı ve özellikle malî açıdan güncel bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Karada kurulan rüzgâr çiftliklerine kıyasla teknik açıdan kurulumu daha zor ve maliyeti daha yüksek olan açık deniz rüzgâr çiftliklerinin tercih edildiği durumlar kısaca belirtilerek, yatırım ve işletme harcamaları çeşitli etkenlere bağlı olarak incelenmektedir. Ekonomik öngörülere bağlı olarak, gelecekte açık deniz rüzgâr çiftliklerin daha da yaygınlaşmaları konusu tartışılmakta ve Türkiye’de kurulabilecek bir açık deniz rüzgâr çiftliği için tahmini bir yatırım maliyet çıkarımı verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Açık deniz rüzgâr çiftlikleri, Yatırım maliyetleri, İşletme maliyetleri.

Financial Aspects of Offshore Wind Farms

Emre Çokyaşar, Serdar Beji
Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

A technical introduction and up-to-date financial evaluation of offshore wind farms, whose popularity has been increasing within the last decade, are presented. Capital and operational expenditures of offshore wind farms are examined from different perspectives and reasons of their preference over onshore wind farms are stated as these farms are technically and financially more demanding compared to onshore wind farms. Based on foreseeable economic estimates the potential of continuing increase in installation of offshore wind farms in the future is discussed and a capital expenditures estimate for an offshore wind farm in Turkish waters is given.

Keywords: Offshore wind farms, Capital expenditures, Operational expenditures.

Emre Çokyaşar, Serdar Beji. Financial Aspects of Offshore Wind Farms. GMO SHIPMAR. 2019; 25(216): 6-16

Sorumlu Yazar: Emre Çokyaşar, Türkiye
LookUs & Online Makale